ikona pro tisk

Vodovod Stanětice - informace pro občany a majitele objektůVážení majitelé objektů v místní části Stanětice, 


Dne 22.7.2021 se ve víceúčelovém kulturním zařízení ve Staněticích uskutečnila informativní schůze týkající se vybudování vodovodu. Za přítomnosti starosty obce, zhotovitele, provozovatele vodovodů a kanalizací Vám byl vysvětlen postup budování vodovodu včetně budování přípojek. Zde je shrnutí informací i pro případné majitele, kteří se nemohli této schůze zúčastnit:

- Akce je rozdělena na 3 části - vybudování přivaděče, řadů, napojení přípojek

- Zhotovitel započne nejdříve práce na vodovodních řadech v místních komunikacích ve vlastnictví obce, dále budou pokračovat práce v komunikaci ve vlastnictví kraje

- Práce započnou v pondělí 23.8.2021

- Je nutné počítat s částečnými nebo úplnými uzavírkami komunikací. Občané a majitelé objektů budou o těchto omezení v dostatečné době informování starostou obce nebo stavbyvedoucím

- Pro připojení je nutné mít vyprojektovanou přípojku. Obec rozhodla, že zaštítí vyprojektování přípojek hromadným projektem včetně stavebního povolení. Náklady spojené s vyprojektováním budou rozpočítány na jednotlivé přípojky a majitel objektu je uhradí obci. Projektantka bude vycházet z již vytvořeného projektu vodovodních přípojek vytvořeném na přelomu let 2015/2016. Do tohoto projektu mohou majitelé objektů nahlédnout na obecním úřadě v Zahořanech ve dnech pondělí a středa v době od 7:00 - 11:30, 13:00-17:00.

- Financování vodovodních přípojek:

o Obec - uhradí navrtávku řadu, zaasfaltování komunikací po výkopech, vodoměr

o Majitel objektu uhradí veškerý zbytek provedených prací na přípojce

- Napojit se přípojkou bude možné až po natlakování řadu, o kterém Vás informuje starosta obce. 

 

Poslední přidaná galerie

U3V - Zahájení zimního semestru
zobrazit galerii
29.9.2021 
Chcete být informováni o novinkách na obeczahorany.cz, přidejte svůj email

Kontakt

Obec Zahořany
Zahořany 7
344 01 Domažlice
Mobil: 724 182 573
Telefon: 379 768 520

Email: ouzahorany@obeczahorany.cz
Svazek Domažlicko
Hlášení rozhlasu