www.obeczahorany.cz

21.5.2018  - Závěrečný seminář v Klatovech


Předání pamětních listů za letní semestr 2018 "České dějiny a jejich souvislosti" 

V pátek 18. května se uskutečnilo v Městském kulturním středisku v Klatovech slavnostní akademické shromáždění uspořádané Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU) a Městem Klatovy za podpory Úhlavy o.p.s. a MAS Pošumaví z.s. Slavnostního shromáždění se zúčastnili děkan PEF ČZU Ing. Martin Pelikán a místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž. Součástí slavnostního akademického shromáždění bylo i předání osvědčení o absolvování letního semestru VU3V seniorům ze sedmnácti středisek z jihozápadu Čech.Mezi nimiž byli i senioři (studenti) ze Zahořan.www.masposumavi.cz