www.obeczahorany.cz

17.3.2019  Všechny části obce - Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu


V Bořicích, Sedlicích, Hříchovicích, Staněticích a Oprechticích na obvyklých místech,
v Zahořanech za ČOV (Čističkou odpadních vod)  

Kdy - 16. - 17. března 2019
Nebezpečný odpad: akumulátory, televizory, monitory, plechovky a nádoby od barev, elektrotechnický odpad, rádia, lednice, monočlánky, zářivky
Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební materiál.