www.obeczahorany.cz

Bezpečnostní desatero 2019


Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro občany informační leták Bezpečnostní desatero. 

Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku. 

Informační leták Bezpečnostní desatero [873 kB]